onsdag 5 september 2012

Laborationsrapport löslighet av socker:


Laborationsrapport


Löslighet av socker:

Syfte: Vi ska veta vad som påskyndar sockrets löslighet

Uppgift: Att smälta socker så fort som möjligt

Hypotes: Att om man har varmt vatten och krossar sockret borde det går det fortare

Material: Varmt vatten, Kallt vatten, Sockerbitar, Glasbägare och spatlar

Utförande

1. Vi satte varmvatten i en bägare och kallt i en annan

2. Vi satte i sockerbitarna en i varje bägare

3. Vi rörde runt

Så och vi fick fram vårt resultat 

Resultat 
Varmvattnet gjorde så att det löstes fortare och att man krossade den hjälpte till precis som i min hypotes

Slutsats
Varmvatten löste sockerbiten fortare en kallvatten. Och när den var krossad gick det fortare

Sockret löstes upp i vattnet men försvann inte. Man kan bara lösa en viss mängd socker i en viss mängd vatten. När det inte går att lösa upp mer socker så är lösningen mättad.
I bägaren har man en blandning av socker och vatten.

Förbättringar
Och om vattnet hade kokat upp så hade det också ha gått bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar