söndag 9 december 2012

Abrahamitiska religionerna
Jämförelser:

Jag ska i denna text  ska jag hitta skillnader, likheter och komma på en del problem mellan de Abrahamitiska religionerna, kristendomen, islam och judendomen  

De tre religionerna har urstammar från samma person, stamfader, Abraham. Det är därför de kallas de Abrahamitiska religionerna. De har egentligen en och samma Gud också men de har olika namn och enligt de olika skrifterna har guden sagt olika saker till de olika folken. Guden heter inom kristendomen Gud, inom islam heter guden Allah och inom judendomen heter guden Jehovah. Det tre religionerna har också samma heliga stad och det har alltid varit ett problem genom tiderna , den heter Jerusalem och ligger i Israel.

Att ha en helig veckodag är något annat som religionerna har gemensamt. Muslimerna har sin heliga dag på fredag, judarna har sin heliga dag på lördag och de kristna har sin heliga dag på söndag. De träffas ju också och det gör man ofta i de heliga byggnaderna som alla har. Judarna träffas i synagogor, de kristna träffas i kyrkor och muslimerna träffas i moskéer. De olika religionerna har olika heliga skrifter. Om man är jude kallas den heliga skriften för Tanak och bokstäverna t, n och k (Tanak) står för de olika delarna som finns. Är man däremot kristen heter den heliga skriften Bibeln och är man muslim heter den heliga skriften Koranen. Det är i skrifterna det stå allt de troende tror på. Det också det enda beviset man har och det räcker för de som tror. 

En sak som de tre religionerna gör är att man fastar. Muslimerna fastar under en månad varje år som kallas Ramadan. Kristna fastar undre en period på 40 dagar varje år och kallar den perioden för fastan. Judar fastar också varje år. Det kallar det perioden för fasta. 

I samma religion finns det olika inriktningar. De alla tror på en och samma Gud men kanske inte tänker/tycker/utövar och ibland finns det personer som bara tror på delar av religionerna. Inom islam finns det två tydliga inriktningar och de kallas: sunni och shia. Skillnaden mellan de två olika inriktningarna är att åsikterna som uppkom. Judendomen har också två tydliga inriktningar de kallas: ortodoxa och moderna. Skillnaden mellan de två inriktningarna är att det ortodoxa judarna följer all som står i skriften till punkt och pricka men det gör inte de moderna judarna. Det ortodoxa judarna klär sig också annorlunda men de moderna judarna klär sig bara annorlunda när de ska be. Inom kristendomen finns det tre tydliga inriktningar och de kallas: katolicismen, ortodoxa och protestanter. 

De kristna är ca 2 miljarder och befinner sig i Europa, Sydamerika, Nordamerika och alla förutom de norra delarna av Afrika. Judarna är ca 20 miljoner och har bosatt sig lite överallt i världen. Det finns ca 1,3 miljarder muslimer i världen och de lever i norra Afrika och mellanöstern. Judendomen är den äldsta religionen av alla och den uppkom ca 1000 år f Kr. Där efter kommer kommer kristendomen som uppkom år år 0. Islam är den yngsta religionen och den uppkom ca 621 år e Kr. 

Det finns en hel del problem också som att judarna är förföljda av antisemiter. En av de största antisemiten var Hitler. Hitler startade ju andra världskriget och det för att han hatade judar. Han berättade om hur det var judarnas fel att det gått så dåligt för Tyskland och folket svalde allt, de trodde honom. Även om problemet inte är så stort att det blir krig är det ändå ett problem som kvarstår 

Att Jerusalem är alla de tre religioners heliga stad har varit ett problem. Det har startat oroligheter i staden och folken har blivit osams. Man har gett bort staden och sedan velat ha tillbaks den. Folken bråkar oftast om staden för att de står i skrifterna att deras gudar har gett bort staden till dem och därför tillhör den dem medan andra säger att det hänt så många olika och viktiga religiösa saker så att staden borde tillhöra dem.  

Inom katolicismen finns det också en del problem. Man får inte använda preventivmedel och därför födds det väldigt många barn. Det blir störst problem för land med invånare som är nästan bara katoliker för att det blir en jättestor befolkning. 

Källor: Boken
Av: Lydia 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar