tisdag 21 maj 2013

No One - Musik Reflektion


Vilket instrument spelade du?
Jag spelade inte något instrument denna gången, jag sjung. Men jag spelade lite piano efteråt och lärde mig slingan utantill.

Vad gick bra för din egen del?
Allt gick bra jag kan inte komma på vad som inte gick bra med sången.

Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande?
Jag tror att jag måste träna på att sjunga ljusare än jag gör.

Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?

Jag tycker att allt funka bra men att visa måste skärpa sig och göra vad de ska på lektionerna för att i inspelningen låter det lite... ja vad ska man säga?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar