torsdag 21 november 2013

Musik reflektion, dance with somebody:


Vilket instrument spelade du? 
Jag spelade gitarr

Vad gick bra för din egen del?
Jag tror det mesta gick bra. Det som var bra med att jag fick spela gitarr var att jag gjorde det en gång förut och det gick inte särskilt bra men att jag denna gången fick spela igen och förbättra min "gitarrförmåga". Jag lärde mig även att spela med barreaackord (stavning?) och fick även lära mig att rytmisera.

Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande?
Jag tror att det ända jag kan göra för att bli bättre är att spela mer och fortsätta som jag gör nu.

Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
Svar: Jag tycker att det gick jättebra denna gången. Alla gjorde sitt bästa för att låten som vi skulle spela skulle låta så bra som möjligt. Slutresultatet var också jättebra. Jag har tänkt på vad vi skulle kunna förbättra men jag kommer inte på något. Jag tror att det var det bästa vi någonsin gjort i vår grupp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar