fredag 14 mars 2014

Roboten, med Ibtisam!

Lektion: 1
Vad gjorde vi? Vi började bygga på vår robot och de första smådelarna är på plats men den är inte helt klar.
Lektion: 2
Vad gjorde vi? Vi fortsatte bygga på vår robot och vi blev klara. Vi har inte börjat med utmaningarna men nästa gång kan vi göra det.


Lektion: 3 
Vad gjorde vi? Denna gången utförde vi vår första utmaning 
Utmaning: Utmaningen var att köra en rak sträcka, 121 cm. I slutat av sträckan fanns det en liten lego - gubbe som man inte fick välta eller passera. 
Hur gick det? Det tog 3 försök och tillsist lyckades vi och det jättebra. Eftersom programmet bara kan räkan rotationer var vi tvungna att räkna ut hur lång en rotation är. Efter det räknade vi ut hur många rotationer det behövdes för att roboten ska åka 121 cm, utan att väta den lilla gubben i slutat av sträckan. 

  HÄR hittar du filmen! 


Lektion: 4 
Vad gjorde vi? Vi jobbade med vår andra utmaning
Utmaning:Utmaningen var att köra i en kvadrat och sedan i en cirkel. Kvadratens sida var 61 cm och Cirkelns diameter 94 cm. 
Hur gick det?  Det gick bra och efter ett få tal försök lyckades vi programmera roboten till att göra det vi ville. Först var vi tvungna att räkna ut hur många rotationer det skulle ta för roboten att köra 61 cm (en sida av kvadraten) Sedan lopade vi det antalet 4 gånger. Efter det räknade vi ut hur många rotationer det skulle ta för att köra i en cirkel med omkretsen 94 cm. Även om man räknar ut hur många rotationer grader osv måste man testa sig fram för att nå det exakta. 

HÄR hittar du filmen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar