torsdag 22 november 2012

Labrapport Kromatografi


Laboration Kromatografi 7/11 - 12

Vilka färger finns blad?/ Kromatografi

Uppgift: Ta reda på vilka färger som finns i ett blad

Syfte: För att lära sig vilka färgämnen som finns i blad och vad kromatografi

Hypotes: Jag tror att färgerna grön och röd, gul och orange

Material: Mortel, glasbägare, sax, filter papper, blad, aceton, 

Utförande: 
  1. La ner ett par blad i en mortel och klippte till dem i små bitar.
  2. Efter det tillsatte vi aceton och mosa bladen så att man kunde se klorofyllösningen.   
  3. Vi hällde ner lösningen i en i en glasbägarna och la ner en bit filter papper.
  4. Sedan vänta i 30min

Resultat: 
När vi lagt i filtret i glasburken ser vi hur färgen stiger på filtret. Man ser också att så småningom splittras färgerna och man ser grönt, gul, och rödbrunt. 

 Övers på filterpappret finns färgen röd. Sedan kommer gul och grön kommer längst ner.

Slutsats:
Min hypotes var att det skulle komma fram fler än en färg. Jag trodde att färgerna grön och röd, gul och orange skulle vissa sig i och med att bladen har alla de färgerna. Jag hade delvis rätt för att färgerna gul röd och grön visade sig till slut. 

I blad finns det olika sorters klorofyll, grön, gul och röd. Det finns mest av det gröna klorofyllet det är därför bladen är gröna: På hösten bryts det gröna klorofyllet ner: Trädet suger in det och använder som näring. Kvar finns då de andra klorofyllet, rött och gult

De olika klorofyllet kan fånga upp olika våglängder av ljus. Ljus är en elektromagnetiskt vågrörelse. Mörkare ljus har längre vågrörelser. På hörsen går solen ner tidigt, vi har ett mörkare ljus som gult och rött klorofyll kan fånga upp.

De färger som högst upp på filterpappret är lättast. 
Felkällor/Förbättringar:

Det gick inte helt rätt till. Vi fick inte den röda randen som skulle finnas på remsan. Men om vi varit lite noggrannare och försökt en gång till kanske vi skulle fått fram den. Det är en förbättring

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar