måndag 13 januari 2014

Oönskade, utbilningssystem.

Grange Hall är en anstalt för alla oönskade och där får de lära sig hur de kan vara en användbar tillgång. Anna har bott där nästan hela sitt liv, i alla fall så länge hon kan minnas. De hittade henne och förde bort henne till anstalten när hon var två år och hon har bara fått lämnat anstalten en gång sedan dess. Då hon lämmnade Grange Hall såg hon inget, det var för mörkt ute. De som är oönskade har ingen rätt till att lära, inte mer än man behöver för att kunna jobba. Arbetsgivarna vill dock att de kunde läsa och skriva för att det ska bli lättare att kommunicera med dem och så att de kan göra mer. De nämnder även att de går på lektioner i naturvetenskap och i historia. Under de båda lektionerna får de lära sig hur forskare kom på de eviga livet och hur deras föräldrar bröt mot lagen och förkunnelsen och var det är. Jag tror att de har historia och naturvetenskap för att de ska veta hur det är och lära sig "sin plats". 

Jag tycker inte att deras "utblidningssystem" räknas som en utbildning. De är inte för att de ska utvecklas, för att de vill eller för att de behöver utan för att deras arbetsgivare vill och behöver. I min mening är det slaveri. Skola borde inte vara påtvingad. Vår skola idag är också något som många känner sig tvungna till men på ett helt annat sätt. Den är man tvungen att genomföra för att man ska klara sig själv och för en egens bästa. Systemet på Grange Hall utför alla oönskade men de gör det för någon annas bästa för att de som är önskade och har evigt liv ska få det bättre. 

Så enligt mig så räknas inte skolan på Grange Hall som ett "utbildningssystem" utan är slaveri eftersom man utför en påtvingad uppgift för någon annan. Nu utför vi en uppgift som många anser är påtvingad men för oss själva. Det är en stor skillnad. Många borde stanna upp och uppskatta den skola som de faktiskt har. Att de lever nu och inte på Grange Hall. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar